Home 2018-05-29T14:53:59+00:00
Services

Forsikringsservice

Forsikringsservice

Virksomheder der er underforsikret kan blive udsat for økonomiske tab, som i værste fald kan føre til konkurs. Hvis forsikringen ikke er tilstrækkelig til at reparere/udskifte skader på ejendommen, kan virksomheden ophøre med at eksistere.

Mere information…

Finansiel rapportering

Finansiel rapportering

Vores værdiansættelser kan bidrage til dine finansielle rapporteringsaktiviteter, som fx købsprisallokering, kapitalforpligtelse, aktivets værdiforringelse, regnskabsaflæggelse, og afstemning af aktiver.

Mere information …

Ejendomsrådgivning

Ejendomsrådgivning

Fast ejendom defineres ofte som jord, bygninger og byggegrunde. Værdiansættelse af kommerciel og industriel fast ejendom kræver kvalificerede vurderingseksperter.

Mere information…

Rådgivning om ejendomme, anlæg og udstyr

Rådgivning om ejendomme, anlæg og udstyr

Med vores tekniske ekspertise kan vi rådgive, vurdere og gennemgå dit ejendom, anlæg og udstyr, ud fra et teknisk (due diligence) perspektiv i stedet for de sædvanlige regnskabsmetoder og politikker, der er implementeret af din virksomhed.

Mere information…

Transaktionstjenester

Transaktionstjenester

Hvis du vil sælge, købe, flytte eller lukke din virksomhed eller aktiver, står du overfor en transaktion eller M&A proces.

Mere information…

Købsprisallokering (PPA) service

Købsprisallokering (PPA) service

I henhold til IFRS, US GAAP og diverse Local GAAP er det påkrævet at allokere købsprisen på de overtagne aktiver og forpligtelser.

Mere information…

Skatteservice

Skatteservice

Din overholdelse over for skattemyndighederne kræver, at du bestemmer eventuelle skatteforpligtelser efter en transaktion eller en ændring af ejendomsretten til aktiver.

Mere information…

Aktivbaseret finansiering

Aktivbaseret finansiering

Aktivbaseret finansiering kan være løsningen, hvis du vil udvide din virksomhed og udvide dine investeringer, hvis du har brug for kapital.

Mere information…

Bæredygtighed

* i vores logo repræsenterer bæredygtighed. Bæredygtig i forholdet til dig som kunde og vi som virksomhed, stærkt fokuseret på et bæredygtigt samfund baseret på et sundt miljø.

Som virksomhed håber vi at yde et positivt bidrag:

  • Ved hjælp af en fuld digital korrespondance, værdiansættelse og arkivering koncepter.
  • Anvendelse af generelle CO2-neutrale operationer
  • Brug af bæredygtig bankvirksomhed