Services

Forsikringsservice

Forsikringsservice

Virksomheder der er underforsikret kan blive udsat for økonomiske tab, som i værste fald kan føre til konkurs. Hvis forsikringen ikke er tilstrækkelig til at reparere/udskifte skader på ejendommen, kan virksomheden ophøre med at eksistere.

Mere information …

Finansiel Rapportering

Finansiel Rapportering

Vores værdiansættelser kan bidrage til dine finansielle rapporteringsaktiviteter, som fx købsprisallokering, kapitalforpligtelse, aktivets værdiforringelse, regnskabsaflæggelse, og afstemning af aktiver.

Mere information …

Ejendomsrådgivning

Ejendomsrådgivning

Fast ejendom defineres ofte som jord, bygninger og byggegrunde. Værdiansættelse af kommerciel og industriel fast ejendom kræver kvalificerede vurderingseksperter.

Mere information…

Rådgivning om ejendomme, anlæg og udstyr

Rådgivning om ejendomme, anlæg og udstyr

Med vores tekniske ekspertise kan vi rådgive, vurdere og gennemgå dit ejendom, anlæg og udstyr, ud fra et teknisk (due diligence) perspektiv i stedet for de sædvanlige regnskabsmetoder og politikker, der er implementeret af din virksomhed.

Mere information…

Transaktionstjenester

Transaktionstjenester

Hvis du vil sælge, købe, flytte eller lukke din virksomhed eller aktiver, står du overfor en transaktion eller M&A proces.

Mere information…

Købsprisallokering (PPA) service

Købsprisallokering (PPA) service

I henhold til IFRS, US GAAP og diverse Local GAAP er det påkrævet at allokere købsprisen på de overtagne aktiver og forpligtelser.

Mere information…

Skatteservice

Skatteservice

Din overholdelse over for skattemyndighederne kræver, at du bestemmer eventuelle skatteforpligtelser efter en transaktion eller en ændring af ejendomsretten til aktiver.

Mere information…

Aktivbaseret finansiering

Aktivbaseret finansiering

Aktivbaseret finansiering kan være løsningen, hvis du vil udvide din virksomhed og udvide dine investeringer, hvis du har brug for kapital.

Mere information…
News

Sustainability

The * in our logo represents sustainability. Sustainable in the relationship with you as a client and we as a company, strongly focused on a sustainable society based on a healthy environment.

As a company we hope to make a positive contribution by:

  • Using a full digital correspondence, valuation and archiving concepts.
  • Applying overall CO2 neutral operations
  • Using sustainable banking