Services

Forsikringstjenester

Forsikringstjenester

Selskaper som er underforsikret kan møte på finansielle nedturer, som til og med kan komme til å forårsake konkurser. Hvis forsikringen er utilstrekkelig til å reparere/erstatte skader på eiendom eller eiendeler, kan forretningsoperasjoner bli nødt til å avslutte.

Mer info…

Finansielle rapporteringstjenester

Finansielle rapporteringstjenester

Våre vurderinger kan bidra til dine finansielle rapporteringsaktiviteter, slik som innkjøpsprisanskaffelse, pensjonsforpliktelsesverdi, (verdi)nedskriving, frisk start regnskap og verdiavstemming.

Mer info..

Eiendomsrådgivning

Eiendomsrådgivning

Eiendom er ofte definert som land, bygninger, og tomteutbedringer. Vurdering av kommersiell og industriell eiendom krever kvalifisert takstpersonell.

Mer Info…

Rådgiving innen eiendom, anlegg & utstyr

Rådgiving innen eiendom, anlegg & utstyr

Med vår tekniske ekspertise kan vi gi råd, vurdering og gjennomgang av dine eiendom, anlegg & utstyr (PP&E) fra et teknisk (innen all rimelighet) perspektiv i stedet for de vanlige metodene innen regnskap og retningslinjer implementert av ditt selskap.

Mer Info…

Transaksjonstjenester

Transaksjonstjenester

Hvis du er ute etter å selge, kjøpe, flytte eller stenge din forretning eller ressurs, står du overfor en transaksjon eller M&A-prosess.

Mer Info…

Kjøpsprisallokeringstjenester (PPA)

Kjøpsprisallokeringstjenester (PPA)

Under IFRS, US GAAP og forskjellige lokale GAAP er det påkrevet å allokere kjøpsprisen til de oppkjøpte ressursene og forpliktelsene.

Mer Info…

Skattetjenester

Skattetjenester

Din overensstemmelse med skattemyndighetene krever at du bestemmer eventuell skattegjeld etter en transaksjon eller endret eierskap av ressurser.

Mer Info…

Ressursbasert finansiering

Ressursbasert finansiering

Ressursbasert finansiering kan være løsningen i tilfelle du ønsker å få din forretning til å vokse og utvide dine fasiliteter mens du ikke har anskaffet kapital.

Mer Info…
News

Bærekraft

Symbolet * i vår logo representerer bærekraftighet. Bærekraften i forholdet til deg som klient og oss som et selskap, fokuserer sterkt på et bærekraftig samfunn basert på et sunt miljø.

Som et selskap håper vi å gi positive bidrag ved å:

  • Bruke komplett digitale konsepter for korrenspondanse, vurdering og arkivering.
  • Implementere generelle CO2-nøytrale operasjoner
  • Bruke bærekraftige banktjenester