Services

Verzekeringstaxatie

Verzekeringstaxatie

Ondernemingen die onderverzekerd zijn, kunnen financiële tegenvallers ondervinden, wat zelfs tot een faillissement kan leiden. Als de verzekering onvoldoende is om eventuele schade aan eigendommen te herstellen / vervangen, kan de bedrijfsvoering ophouden te bestaan.

Meer info…

Financiële Rapportage Services

Financiële Rapportage Services

Onze financiële rapportagediensten omvatten waarderingen die bijdragen aan de financiële rapportageactiviteiten, zoals Purchase Price Allocation (‘aankoopprijsallocatie’) en meer.

Meer info…

Vastgoed Services

Vastgoed Services

Onroerend goed wordt vaak gedefinieerd als land, gebouwen en terreinvoorzieningen. Waardering van commercieel en industrieel vastgoed vereist gekwalificeerde taxateurs.

Meer info…

Materiële Vast Activa Advisering

Materiële Vast Activa Advisering

Met onze technische expertise kunnen wij uw materiële vaste activa (oftewel ‘Property, Plant & Equipment’), onderhoud en investeringen beoordelen vanuit een technisch (due diligence) perspectief in plaats van de gebruikelijke boekhoudmethoden.

Meer info…

Transactie Services

Transactie Services

Als u uw bedrijf of activa wilt verkopen, kopen, verplaatsen of sluiten, ziet u zich geconfronteerd met een transactie of een fusie- en overnameproces.

Meer info…

Aankoopprijs Allocatie

Aankoopprijs Allocatie

Onder IFRS, US GAAP en verschillende lokale GAAP is een aankoopprijsallocatie (oftewel ‘purchase price allocation’) vereist en dienen de aangekochte activa en passiva tegen de reële marktwaarde in de boeken te worden verwerkt.

Meer info…

Belastingservices

Belastingservices

Volgend op een transactie, of het bezit, van vastgoedobjecten kan leiden tot belastingbetalingen

Meer info…

Asset Based Financing Services

Asset Based Financing Services

Asset Based Financing, oftewel Objectfinancering of financiering op basis van activa, kan de oplossing zijn wanneer u uw bedrijf wilt laten groeien, maar daarvoor niet het beschikbare kapitaal heeft.

Mehr erfahren…
News

COVID-19 update

maart 24th, 2020|0 Comments

De Beperkingen van COVID-19 en Taxaties De huidige beperkingen van het COVID-19 virus beïnvloeden ons zowel privé als [...]

Duurzaamheid

De * in ons logo staat voor duurzaamheid. Duurzaam in de relatie met u als klant en wij als bedrijf, sterk gericht op een duurzame samenleving gebaseerd op een gezonde omgeving.

Als bedrijf hopen wij een positieve bijdrage te leveren door:

  • Gebruik te maken van een volledig digitale correspondentie, waarderingen en archiveringsconcepten;
  • Toepassen van algemene CO2-neutrale operaties; en
  • Duurzaam bankieren.