Home 2018-05-01T16:31:38+00:00
Services

Verzekeringstaxatie

Verzekeringstaxatie

Ondernemingen die onderverzekerd zijn, kunnen financiële tegenvallers ondervinden, wat zelfs tot een faillissement kan leiden. Als de verzekering onvoldoende is om eventuele schade aan eigendommen te herstellen / vervangen, kan de bedrijfsvoering ophouden te bestaan.

Meer info…

Financiële Rapportage Services

Financiële Rapportage Services

Onze waarderingen dragen bij aan uw financiële rapportageactiviteiten, zoals aankoopprijs allocatie, verwijderingsplicht en waardevermindering van activa, doorstart accounting en activa aansluiting.

More Info…

Vastgoed Services

Vastgoed Services

Onroerend goed wordt vaak gedefinieerd als land, gebouwen en terreinvoorzieningen. Waardering van commercieel en industrieel vastgoed vereist gekwalificeerde taxateurs.

Meer Info…

Materiële Vaste Activa Advisering

Materiële Vaste Activa Advisering

Met onze technische expertise kunnen wij uw materiële vaste activa, onderhoud en investeringen beoordelen vanuit een technisch perspectief in plaats van de gebruikelijke boekhoudmethoden.

Meer Info…

Transactie Services

Transactie Services

Als u uw bedrijf of activa wilt verkopen, kopen, verplaatsen of sluiten, ziet u zich geconfronteerd met een transactie of een fusie- en overnameproces.

Meer Info…

Aankoopprijs Allocatie Service

Aankoopprijs Allocatie Services

Onder IFRS, US GAAP en verschillende lokale GAAP is een aankoopprijsallocatie vereist en dienen de aangekochte activa en passiva tegen de reële marktwaarde in de boeken te worden verwerkt.

Meer Info…

Belasting Services

Belasting Services

Vanuit de belastingdienst wordt vereist dat u belastingvorderingen bepaalt en betaalt na een transactie of een verandering van eigendom van activa.

Meer Info…

Asset Based Financing Services

Asset Based Financing Services

Asset Based Financing, oftewel Objectfinancering of financiering op basis van activa, kan de oplossing zijn wanneer u uw bedrijf wilt laten groeien, maar daarvoor niet het beschikbare kapitaal heeft.

Meer Info…
Nieuws

Duurzaamheid

De * in ons logo staat voor duurzaamheid. Duurzaam in de relatie met u als klant en wij als bedrijf, sterk gericht op een duurzame samenleving gebaseerd op een gezonde omgeving.

Als bedrijf hopen wij een positieve bijdrage te leveren door:

  • Gebruik te maken van een volledig digitale correspondentie, waarderingen en archiveringsconcepten;
  • Toepassen van algemene CO2-neutrale operaties; en
  • Duurzaam bankieren.