Tjänster

Försäkringstjänster

Försäkringstjänster

Företag som är underförsäkrade kan drabbas av ekonomiska bakslag, vilket till och med kan leda till konkurs. Om försäkringen inte räcker till för att reparera/ersätta eventuella egendomsskador kan affärsverksamheten upphöra att existera.

Mer info…

Finansiella rapporteringstjänster

Finansiella rapporteringstjänster

Våra värderingar kan bidra till er finansiella rapportering, såsom fördelning av köpeskillingen, kapitalsförpliktelse, nedskrivning (av tillgångar), ny bokföring, samt tillgångsavstämning.

Mer Info…

Fastighetsrådgivning

Fastighetsrådgivning

Fastigheter definieras ofta som mark, byggnader och markanläggningar. Värderingen av kommersiella och industriella fastigheter kräver kvalificerade värderingsmän.

Mer Info…

Rådgivning om materiella anläggningstillgångar

Rådgivning om materiella anläggningstillgångar

Med vår tekniska expertis kan vi ge råd, bedöma och granska era egendomar, anläggningar och utrustning från ett tekniskt (noggrant) perspektiv istället för de vanliga redovisningsmetoderna och redoviningspolicyerna som genomförs av ditt företag.

Mer Info…

Transaktionstjänster

Transaktionstjänster

Om du funderar på att sälja, flytta eller stänga din verksamhet eller dina tillgångar står du inför en transaktions- eller fusion och förvärvprocess.

Mer Info…

Varumärkesvärderingstjänster

Varumärkesvärderingstjänster

Enligt IFRS, US GAAP och olika lokala bokföringsprinciper är det nödvändigt att fördela köpeskillingen för de förvärvade tillgångarna och skulderna.

Mer Info..

Skattetjänster

Skattetjänster

Din medgörlighet med skattemyndigheten kräver att du fastställer eventuella skatteskulder efter en transaktion eller ändring i äganderätten.

Mer Info…

Tillgångsbaserad finansiering

Tillgångsbaserad finansiering

Tillgångsbaserad finansiering kan vara lösningen om du vill utveckla din verksamhet och expandera dina anläggningar när du inte har tillräckligt med kapital.

Mer Info…
News

Hållbarhet

* i vår logga representerar hållbarhet. Hållbarhet i relationen med dig som kund och oss som företag, som är kraftigt inriktade på ett hållbart samhälle baserat på en hälsosam miljö.

Som företag hoppas vi kunna bidra positivt genom att:

  • Använda fullständigt digitala korrespondens-, värderings- och arkiveringskoncept
  • Tillämpa övergripande CO2-neutrala operationer
  • Använda en hållbar bankverksamhet