Aankoopprijs Allocatie

Heeft u onlangs een nieuw bedrijf verworven, of was uw bedrijf zelf overgenomen?

Na de aankoop, zijn bedrijven verplicht om transparant te zijn voor het bestuur, de aandeelhouders en de markt om de waarde van de verworven activa en passiva te communiceren middels een aankoopprijs allocatie. Daarnaast is het vaak vanuit de accountant gewenst een onafhankelijke bepaling van de reële marktwaarde van de verkregen activa en passiva te verkrijgen. Specifieke activa moeten worden geïdentificeerd en gewaardeerd, per transactiedatum, met behulp van door de industrie erkende waarderingstechnieken en -methodieken. Bovendien is als onderdeel van een aankoopprijs allocatie de bepaling van de (van toepassing zijnde) goodwill.

The Valuation Company heeft uitgebreide ervaringen met (materiële) activawaarderingen voor accounting doeleinden. Onze waarderingstechnieken en -methoden zijn in overeenstemming met de in de branche aanvaarde normen:

  • Markt benadering (ook wel verkoopverlijkingsmethode)

  • Kosten benadering

  • Inkomsten benadering

Afgezien van de identificatie van de verworven activa en de allocering van de betaalde prijs, dient ons onafhankelijke rapport als ondersteunende documentatie voor controledoeleinden. Onze waardering is solide en verdedigbaar op basis van onze overweging van het hoogste en beste gebruik van de activa, erkende theorieën en methodologieën, step-upbepaling, analyse van afschrijvingsstandaarden en inschatting van de resterende levensduur.