Asset Based Financing is de oplossing voor het verwerven van kapitaal

Banken en financierders kunnen een Asset Based Financing – of financering op basis van activa – aanbieden als een oplossing voor het benodigde investeringsbedrag. In een Asset Based Financing wordt de financiering gedekt door de activa van een onderneming. Hoe weet u echter hoeveel de assets als onderpand waard zijn? Om het juiste bedrag aan financiering te ontvangen of te verstrekken, moeten de activa worden gewaardeerd tegen o.a. liquidatiewaarde.

Afhankelijk van de criteria die zijn vastgesteld door de financiële dienstverlener, kunnen de activa worden gewaardeerd tegen nieuwwaarde, reële markt-en liquidatiewaarde.

Ons taxatierapport kan fungeren als onafhankelijke waardering om de benodigde financiering te ontvangen / verstrekken.

Onze waarderingen zijn in overeenstemming met de Capital Requirements Regulations (“CRR 2013”) en zijn altijd door een RICS en/of ASA geaccrediteerde taxateur opgesteld.