Bedömning av egendomsförsäkring

En försäkring är inte komplett utan en korrekt bedömning av egendomsförsäkringen för egendomen.

    “Är du helt säker på att din egendomsförsäkring redovisar all din försäkringsbara egendom?”

    “Vet du hur din egendoms rapporterade försäkringsgrundande värden avgörs?”

    “Har du hållit koll på egendomsförändringar inom era anläggningar?”

Om du inte kan svara helt säkert på någon av dessa frågor är det dags att överväga att kontakta oss.

Förekomsten av en olycka eller brand på din anläggning är något vi helst inte vill tänka på; det kan begränsa eller till och med stoppa din verksamhet. Verkligheten är att det kan inträffa, och när det inträffar kommer du att vilja ligga steget före i försäkringsproceduren som följer.

Underförsäkring eller undervärderade återställningsvärden för din egendom kan leda till otillräcklig utbetalning från försäkringsbolaget för att återställa skador på egendomen. Detta kan resultera i negativa effekter för din verksamhet eller till och med leda till konkurs.

Varför göra en värderingsrapport?

The Valuation Company erbjuder värderingsråd för att säkerställa att din egendoms skadevärde korrekt återspeglar dina installerade anläggningar, fastigheter och utrustning. En oberoende värderingsrapport är viktig när du vill upprätta er försäkringspolicy. Våra värderingar för försäkringsändamål utförs i enlighet med 7: 960 i den nederländska civillagen. Värderingsrapporten kan registreras i försäkringspolicyn och möjliggör en enkel och smidig lösning om en skada skulle inträffa.

Vid fastställandet av våra skadevärden använder vi två värdestandarder. Båda standarder är i enlighet med American Society of Appraisers (“ASA”) och Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (“USPAP”):

  • Cost of Reproduction New (“CRN”)

  • Functional Cost of Replacement (“FCOR”

Vår värderingsrapport fungerar som en vägledning för försäkringsgivaren för att fastställa betalbara premier och säkerställer att du kan börja återbygga och ersätta så fort som möjligt utan ändlösa diskussioner efteråt.

Vi erbjuder värderingar av anläggningar, fastigheter & utrustning, som klassas som följande:

  • Fast egendom, dvs. byggnader, konstruktioner, förbättringar av anläggning;

  • Personlig egendom, dvs. maskiner & utrustning, fartyg, flygplan, möbler och inredning, IT-utrustning, rörliga material, och allmän utrustning; samt

  • Lager & inventarier

The Valuation Company kan erbjuda skräddarsydda metoder som kan uppfylla dina redovisningsstandarder i linje med ditt företags affärsenhet(er) och anläggningar.

Avbrott i verksamheten

Utöver skadeförsäkringen kan ett företag även försäkra avbrott i verksamheten. Försäkring av avbrott i verksamheten täcker inkomstbortfall som ett företag kan uppleva efter en katastrof eller olycka.

Om egendomsskador är relaterade till den materiella sidan av en olycka fokuserar verksamhetsavbrottet på ombyggnadsperioder, förlorad vinst och förlorade kunder. Uppskattningen av dessa värden kräver en skicklig ekonomisk, strategisk och teknisk analys.

The Valuation Company kan hjälpa dig vid analysering av (i) interdependens, (ii) leverantörskontrakt, (iii) kundkontrakt (iv) alternativa scenarier och (v) återuppbyggnadsperioder av egendom. Denna analys kan uttryckas ytterligare i beräkningar av försäkringsbara summor.