Evaluering af din ejendomsforsikring

En forsikring er ikke fuldstændig uden en nøjagtig evaluering af ejendomsforsikringen.

“Er du sikker på, at evalueringen af din ejedomsforsikring, rapporterer alle dine forsikringspligtige ejendomme?”

“Ved du, hvordan de forsikrede værdier af din ejendom er fastsat?”

“Er du fuldt opdateret med ændringen af ejendomme inden for dine faciliteter?”

Hvis du er blevet nysgerrig efter du har læst disse spørgsmål, så er det tid til at overveje at kontakte os.

Noget som vi helt ikke vil tænke på, er hvis der sker en ulykke eller en brand på dine faciliteter; Det kan begrænse eller endda helt stoppe dine forretningsaktiviteter. Virkeligheden er at det kan ske, og hvis det sker, ønsker du at være på forkant med den forsikringsproces, der følger.

Underforsikring eller undervurderede genanskaffelsesværdier i din ejendom, kan føre til utilstrækkelig udbetaling fra forsikringsselskabet, til at genoprette skaderne på ejendommen. Dette kan have en negativ indvirkning på din virksomhed, som i værste fald kan føre til konkurs.

Hvorfor har du brug for en værdiansættelsesrapport?

The Valuation Company tilbyder at rådgive dig omkring værdiansættelse af dine ejendomme, anlæg og udstyr, for at sikre dine værdier i tilfælde af skader. En uafhængig værdiansættelsesrapport er vigtig, hvis du ønsker at tegne en forsikringspolice. Vores værdiansættelser til forsikringsformål er i overensstemmelse med artikel 7: 960 i den hollandske borgerlige lovbog. Værdiansættelsesrapporten kan registreres i forsikringspolicen, dette gør det muligt for en fin og jævn afvikling i tilfælde af eventuelle skader.

Når vi fastlægger værdierne for ejendomsskader, bruger vi to standardværdier. Begge standarder er i overensstemmelse med American Society of Appraisers (“ASA”) og Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (“USPAP”):

  • Omkostninger ved reproduktion (Cost of Reproduction New “CRN”)

  • Funktionelle omkostninger ved udskiftning (Functional Cost of Replacement “FCOR”)

Vores værdiansættelsesrapport tjener som retningslinje for forsikringsselskabet, til at bestemme de præmier der skal betales, og for at sikre, at du kan begynde at genopbygge og udskifte hurtigst muligt uden uendelige diskussioner.

Vi leverer værdiansættelser til ejendomme, anlæg og udstyr, såsom:

  • Fast ejendom, dvs. bygninger, konstruktioner, ombygninger eller forbedringer;

  • Personlig ejendom, dvs. maskiner og udstyr, skibe, fly, møbler og inventar, IT-udstyr, bevægelige materialer, generelt udstyr; og

  • Lager og inventar

The Valuation Company tilbyder skræddersyede løsninger, der opfylder dine rapporteringsstandarder i overensstemmelse med virksomhedens forretningsområder og faciliteter.

Driftstab

Ud over en ejendomsforsikring, kan en virksomhed også forsikre sig mod driftstab. En driftstabsforsikring dækker den indtægt en virksomhed kan tabe som følge af en katastrofe eller ulykke.

Hvis der kommer skader på ejendommen, der er relateret til den materielle side af en ulykke, vil driftstabsforsikring fokusere på genopbygningsperioden, tabt fortjeneste og tab af kunder. Estimeringen kræver en kvalificeret økonomisk, strategisk og teknisk analyse.

The Valuation Company kan hjælpe dig med at analysere (i) interorganisatoriske afhængigheder, (ii) leverandørkontrakter, (iii) kundekontrakter (iv) alternative scenarier og (v) genopbygningsperioder af ejendommen. Denne analyse kan udtrykke yderligere skøn over forsikringsbeløbet.