Met onze technische expertise kunnen wij uw materiële vaste activa (oftewel ‘Property, Plant & Equipment’), onderhoud en investeringen beoordelen vanuit een technisch (due diligence) perspectief in plaats van de gebruikelijke boekhoudmethoden.

Technical Due Diligence

Parallel aan de gebruikelijke (financiële) due diligence tijdens een transactie, stelt onze Technical Due Diligence bedrijven in staat om goed geïnformeerde beslissingen te nemen op basis van een technisch perspectief.

Technical Due Diligence is het proces van systematische review en analyse van de fysieke kenmerken van uw PP&E. Een technical due diligence kan een potentiële koper of financierder een duidelijk begrip bieden van de risico’s die aan de transactie zijn verbonden en de mogelijkheden van het toepassingsgebied van de PP&E.

De voordelen van een technische due diligence zijn onder andere:

  • Kennis vergaren over de huidige toestand van de activa;

  • Analyseren van het onroerend goed voor een beoogde businesscase;

  • Identificeren van achterstallig onderhoud (OPEX) en uitgestelde investeringen (CAPEX);

  • Voorspellen van toekomstige CAPEX, investeringen voor vervanging en investeringen voor toekomstige groei;

  • Het bieden van een mate van zekerheid en basis voor onderhandelingen voor de investeerders;

  • Inventariseren van de risico’s voor derden in het geval van een financiering en deze te verkleinen;

Het in kaart brengen van bodemverontreiniging en overige milieu risico’s

Technical Due Diligence ondersteunt elk scenario voor acquisitiedoeleinden, om de risico’s te indentificeren en de waarde van de business in te schatten.

Onze technical due diligence kan voor verschillende doeleinden worden toegepast: onderhandeling, interne besluitvorming, (bank) leningoptimalisatie / bankabele rapportering en scenarioanalyse voor mogelijke CAPEX inschattingen.

Haalbaarheidsstudie

Vraag je je af hoe succesvol je project zal zijn vanuit een economisch perspectief? The Valuation Company kan u ondersteunen bij het besluitvormingsproces bij het verwerven, bouwen of leasen van nieuwe activa, of het nu gaat om uitrusting, industrieel of commercieel onroerend goed.

We kunnen de volgende ondersteuning bieden:

  • De totale geschatte kosten van het project

  • De financieringsstructuur en schuld / eigen vermogen ratio

  • Geprojecteerde kasstromen en winstgevendheid

  • Gevoeligheidsanalyses van het project