Tillgångsbaserad finansiering är en lösning för att få nytt kapital

Banker kan erbjuda en tillgångsbaserad finansiering – eller ett tillgångsbaserat lån – som en lösning för det erforderliga investeringsbeloppet. Vid en tillgångsbaserad finansiering säkerställs finansieringen av ett företags tillgångar. Hur kan du vara säker på hur hög finansiering dessa tillgångar kan garantera? För att erhålla eller tillhandahålla rätt finansieringsbelopp måste tillgångarna värderas till säkerhetsvärden, t.ex. det minsta värde som kan erhållas vid bitvis avsättning.

Beroende på den roll och de kriterier som finansgivaren fastställt kan tillgångar sedan värderas efter anskaffningsvärde, faktiskt värde och likvidationsvärde. Likvidationsvärde kan definieras som ordnat eller uppskattat likvidationsvärde.

Vår värderingsrapport kan fungera som ett oberoende värderingsstöd för att erhålla/tillhandahålla den nödvändiga finansieringen.

Våra värderingar sker i enlighet med kapitalkravsförordningen (“CRR 2013”) och involverar alltid en RICS- och/eller ASA-ackrediterad värderingsman.