Heeft u transactieondersteuning nodig?

Of u wilt kopen of verkopen, een transactie kan een complex proces zijn waarbij wij u kunnen helpen. Het succespercentage is waarschijnlijker met de juiste hoeveelheid voorbereiding. Transacties kunnen verschillende doeleinden hebben. Ongeacht de doeleinden die u in een transactie kunt hebben, is het belangrijk om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen op basis van de informatie die u heeft verstrekt en opgesteld.

Onze expertise op het gebied van vastgoed en installaties biedt u de ondersteuning die u nodig heeft. Ons waarderingsadvies biedt een onafhankelijke en onpartijdige waarde bepaling waarmee u de tegenpartij een stap voor kunt zijn. Onze Transactiediensten kunnen u bij elke stap van het proces ondersteunen tijdens een transactie, o.a.:

  • Informatie Memorandum; beoordeling van informatie verschaft door de tegenpartij, b.v. produceert de machine de werkelijke capaciteit zoals aangegeven of kan het ontworpen proces de mogelijke uitbreiding aan.

  • Onderhandelingsondersteuning; het versterken van uw onderhandelingspositie door het aangaan van de onderhandelingen met de juiste kennis van de waarden van de gebouwen en installaties in scope.

  • Geschillenbemiddeling; vermijd doorlopende discussies zonder de waarschijnlijkheid van succesvolle overeenkomsten door de onafhankelijke bemiddeling van The Valuation Company in te schakelen.

  • Exit Strategie; weet hoeveel uw investeringen waard zijn wanneer er een exit op zijn plaats is.

Met onze onafhankelijkheid hebben wij geen belangenconflict bij de ondersteuning van een transactie.