Har du brug for hjælp til transaktioner?

Uanset om du er køber eller sælger, kan vi tilbyder at hjælpe dig med transaktioner i forskellige trin i processen. Succesraten er mere sandsynligt, når du starter processen med den rigtige mængde af forberedelse. Transaktioner kan have forskellige formål og mål. Uanset de mål, du måtte have i en transaktion, er det vigtigt at kunne træffe velinformerede beslutninger baseret på oplysningerne leveret til og forberedt af dig.

Med vores ejendomme, anlæg og udstyr ekspertise, kan vi tilbyde dig den hjælp, du måtte have brug for i en transaktion, der involverer ejendomsaktiver. Vores værdiansættelsesrådgivning tilbyder uafhængige, retfærdige og upartiske estimater, der giver dig mulighed for at være et skridt foran modparten. Vores transaktionstjeneste kan hjælpe dig i et hvilket som helst trin i processen under en transaktion, såsom:

  • Information Memorandum; gennemgang af nøjagtige oplysninger der er leveret af modparten, fx fremstiller maskinen den faktiske kapacitet som angivet, eller kan den faste ejendom udføre den beskrevne proces og udvidelse som beskrevet.

  • Få hjælp til forhandling; styrk din forhandlingsproces ved at engagere dig i forhandlingerne med det rette kendskab til værdierne af de aktiver, der er omfattet.

  • Tvistbilæggelse; undgå igangværende drøftelser uden sandsynlighed for succesrige aftaler ved at engagere The Valuation Company’s uafhængig mægling for ejendomsværdier.

  • Afslutningsstrategi; så du ved hvor meget dine aktiver er værd, når en aftale er på plads.

Med vores uafhængighed, med vores transaktionstjenester, er der ingen interessekonflikter, når vi deltager i en transaktion.