Varumärkesvärdering

Har din firma nyligen förvärvat en ny verksamhet och (im)materiella tillgångar eller har ditt företag nyligen varit med i en fusion? Då är det troligt att du måste utföra en varumärkesvärdering.

Efter köpet är företag skyldiga att vara transparenta för styrelsen, aktieägarna och marknaden och informera om värdet på de tillgångar som förvärvats. Bolagets revisor kräver ofta ett oberoende, rättvist och opartiskt fastställande av det verkliga värdet för varumärkesvärdering. Specifika tillgångar i målet ska identifieras och värderas efter transaktionsdatum med hjälp av erkända värderingstekniker och värderingsmetoder. En del varumärkesvärderingen är dessutom fastställandet av (eventuell) goodwill.

En varumärkesvärdering låter ditt företag konsolidera målet på din balansräkning.

The Valuation Company har omfattande erfarenhet av (påtagliga) tillgångsvärderingar för varumärkesvärdering. Våra värderingstekniker och värderingsmetoder sker i enlighet med erkända standarder i branschen:

  • Marknadsvärderingsmetoden

  • Kostnadsbaserad värderingsmetod

  • Inkomstbaserad värderingsmetod

Utöver identifieringen av de förvärvade tillgångarna och tilldelningen av köpeskillingen, fungerar vår oberoende rapport som stödjande dokumentation i granskningssyften. Vår värdering är solid och försvarbart baserad på vår bedömning av den högsta och bästa användningen av tillgångar, erkända teorier och metoder, analyser av avskrivningsstandarder och uppskattning av återstående nyttjandeperiod.