Onroerend goed wordt vaak gedefinieerd als land, gebouwen en terreinvoorzieningen. Waardering van commercieel en industrieel vastgoed vereist gekwalificeerde taxateurs.

Commercieel Vastgoed Portefeuille Waardering

De onroerendgoedmarkt is voortdurend in beweging. Onroerend goed is een belangrijke en kapitaalintensieve investering voor bedrijven en economische en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo meer en meer op. Zaken als CO2-uitstoot, energieneutrale voorzieningen en installaties alsmede cradle-to-cradle-benadering van de toegepaste materialen kunnen van invloed zijn op de waardeontwikkeling van onroerend goed.

Er worden in de toekomst steeds meer eisen gesteld aan strategisch en commercieel vastgoed. De vraag hoe toekomstbestendig een vastgoedportefeuille is, moet bij elke waardering tot uiting komen. Niet alleen de waardeontwikkeling van huurinkomsten is belangrijk, maar ook de strengere energievereisten spelen een rol. Andere belangrijke factoren zijn planning en demografische ontwikkelingen. Daarom zijn onze taxateurs thuis in deze gebieden en vormen zo een waardevolle toevoeging aan uw portefeuillewaardering.

Overdrachtsbelasting

Verschillende belangen kunnen een rol spelen in de overdrachtsbelasting. Bijvoorbeeld, de verkoop van een bedrijf of een overdracht van onroerend goed binnen de bedrijfsgroep. In alle gevallen is een juiste waardering van groot belang. Bij verkoop van een gebouw waarin zowel commercieel onroerend goed als woningen liggen, heeft een juiste verdeling van de waarde een grote invloed op de hoogte van de te betalen overdrachtsbelasting. Kortom, een grondig onderzoek naar de onderliggende aspecten van een transactie is een belangrijk onderdeel van een waarderingsproces en tevens vaak een vereiste van de belastingdienst.

Onroerend Zaak Belasting

De waarde van onroerend goed – Waarde Onroerende Zaak (“WOZ”) is in veel gevallen de basis voor de betaling van Onroerend Zaak Belasting (“OZB”). Deze lokale belastingheffing maakt deel uit van de exploitatiekosten van onroerend goed. Het is ook normatief voor de mate van belastingafschrijving op het onroerend goed. Eigendom in eigen gebruik in Nederland kan bijvoorbeeld worden afgeschreven tot 50% van de waarde van de onroerende zaak. Het is daarom om verschillende redenen belangrijk dat deze waarde correct is vastgesteld. Onze taxateurs kunnen u helpen met een beoordeling van deze waarde of kunnen u ondersteunen met de bezwaar- en beroepsprocedures.

The Valuation Company kan u bijstaan bij alle belastinggerelateerde vragen betreft de pre-en post-transactie of jaarlijkse bepaling van de belasting op onroerendgoedbelasting.