Materiële schade bepaling

Een verzekering is niet compleet zonder een nauwkeurige verzekeringstaxatie van de opstallen, inventaris en bedrijfsuitrusting.

“Bent u er zeker van dat uw verzekeringstaxatie al uw verzekerbare goederen meldt?”

“Weet u hoe de verzekerde waarden worden bepaald binnen uw bedrijf en of deze bepaling volledig is?”

“Geeft u alle veranderingen van de opstallen en inventaris/bedrijfsuitrusting op tijd door aan uw assurantieadviseur of verzekeraar?”

Als u deze vragen niet met een volmondig ja kunt beantwoorden, is het tijd om contact met ons op te nemen.

Calamiteiten of brand in uw bedrijf is iets waar we allemaal liever niet aan denken; het kan uw zakelijke activiteiten beperken of zelfs stoppen. De realiteit is dat het kan gebeuren en wanneer dat het geval is, wilt u het verzekeringsproces dat volgt, voorblijven.

Onderverzekering of ondergewaardeerde herbouwwaarden van uw faciliteit kunnen leiden tot onvoldoende uitkering door de verzekeringsmaatschappij om de schade aan het onroerend goed te verhalen. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor uw bedrijf of zelfs tot een faillissement.

Waarom een waarderingsrapport?

The Valuation Company biedt waarderingen om ervoor te zorgen dat de waarden voor uw materiële schade een juiste weerspiegeling zijn van uw geïnstalleerde PP&E. Een onafhankelijk taxatierapport is belangrijk wanneer u uw verzekeringspolis wilt afsluiten. Onze taxaties worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 7: 960 van het Burgerlijk Wetboek. Het taxatierapport kan worden geregistreerd in de verzekeringspolis en maakt een soepele afwikkeling mogelijk in geval van schade.

Bij het bepalen van de waarde van eigendomsschade gebruiken wij twee waarderingsgrondslagen. Beide standaarden zijn conform American Society of Appraisers (“ASA”) en Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (“USPAP”):

  • Herbouwwaarde, oftewel Cost of Reproduction New (“CRN”)

  • Functionele vervangingswaarde, oftewel Functional Cost of Replacement (“FCOR”)

Ons taxatierapport dient als leidraad voor de verzekeraar om o.a. de premies en uitkering te bepalen en zorgt ervoor dat u zo snel mogelijk kunt beginnen met de opbouw en vervanging zonder eindeloze discussies achteraf.

Wij bieden waarderingen voor materiële vaste activa, zijnde:

  • Onroerend goed, dat wil zeggen gebouwen, constructies, terreinvoorzieningen

  • Machines en Installaties, alsmede schepen, vliegtuigen; en

  • Voorraad bepaling tezamen met de opdrachtgever

The Valuation Company werkt altijd met “op maat” benaderingen die aansluiten aan uw rapportagestandaarden en in overeenstemming met de business unit(s) en faciliteiten van uw bedrijf.

Bedrijfsonderbreking

Naast de materiële schade-verzekering kan een bedrijf ook de bedrijfsonderbreking (immateriële schade oftewel ‘Business Interruption’) verzekeren. Bedrijfsonderbreking dekt het verlies aan inkomsten dat een bedrijf kan lijden als gevolg van een ramp of ongeval.

Waar schade aan eigendommen betrekking heeft op de materiële kant van een ongeval, richt de bedrijfsonderbreking zich op de heropbouwperioden, gederfde winst en klantverliezen. De schatting daarvan vereist bekwame economische, strategische en technische analyses.

The Valuation Company kan u helpen bij het analyseren van (i) intercompany-afhankelijkheden, (ii) leverancierscontracten, (iii) klantcontracten (iv) alternatieve scenario’s en (v) reconstructieperioden. Deze analyse kan verder worden uitgedrukt in schattingen van verzekerde waardes.