COVID-19 update

De Beperkingen van COVID-19 en Taxaties

De huidige beperkingen van het COVID-19 virus beïnvloeden ons zowel privé als zakelijk. Het is belangrijk om ten alle tijden de voorschriften te volgen van het RIVM of welke zorginstantie lokaal geldend is.

Indien uw bedrijf ondanks de huidige situatie toch een taxatie van vastgoed en machinerieën nodig heeft biedt The Valuation Company doeltreffende oplossingen hiervoor.

De huidige beperkingen en/of bedrijfsvoorschriften hebben een sterke invloed op het gebruikelijke taxatieproces. Inspecties van vastgoed en machinerieën is een cruciaal onderdeel van een taxatie teneinde de benoeming van de objecten en ook het identificeren van de staat van het object, onderhoud, capaciteit/gebruik en noodzakelijke investeringen. Maar wat als een appraiser niet meer de inspectie uit kan voeren en er toch een taxatie nodig is?

Wat kan The Valuation Company bieden

The Valuation Company heeft doeltreffende alternatieven om toch aan de wensen te kunnen voldoen. Uiteraard zijn de mogelijkheden afhankelijk van de duur en reikwijdte van de beperkingen. In eerste instantie heeft The Valuation Company de taxatieprocessen volledig aangepast in lijn met de COVID-19 beperkingen. Normaliter start een taxatieproces met een inspectie, maar is dit nodig? Als eerste mogelijkheid hebben wij de inspectie uitgesteld tot een later geschikt moment. Hierbij beginnen we de taxatie op basis van informatie van de klant. Uiteindelijk zullen we de inspectie uitvoeren op een moment dat past en de puntjes op de i zetten. Hiermee kunnen we alsnog aanvaardbare tijdslijnen aanhouden.

Maar wat als de tijdslijnen dermate kort zijn en er z.s.m. een taxatiebehoefte is? Dan kan The Valuation Company een zogenoemde desktoptaxatie uitvoeren. Hierbij is het wel zaak dat alle betrokken partijen ermee instemmen. Ons proces voor een desktoptaxatie begint met een uitgebreid verzoek om informatie en het plannen van interviews met de Technische-, Financiële- en soms ook Strategische afdelingen. Eerst zullen we de informatie uitvoerig analyseren en toetsen aan marktgegevens. Onze slimme taxatiemodellen zijn in staat afwijkende gegevens of vreemde invoeren te herkennen. Dit zal worden besproken tijdens de interviews, naast onderwerpen als het productieproces, onderhoudsbeleid, investeringsplannen, capaciteiten en vergelijkbare zaken. In geval van een desktoptaxatie is het goed om te begrijpen dat we afhankelijk zijn van de kwaliteit van informatie, immers Garbage in = Garbage out.

Expertise

Onze achtergrond in Werktuigbouwkunde, Bouwkunde, onderhouds- en FEED projecten helpt ons in het begrijpen van technische tekeningen en -documentatie, het diepgaand analyseren van Winst & Verliesrekeningen en investeringsplannen en te communiceren met technische afdelingen. Al deze relevante informatie vertalen wij vervolgens naar een impact op de taxatie.

#BlijfThuis #COVID-19 #Taxaties

Scroll to Top