Värdering
& Rådgivning

The Valuation Company (TVC) är en oberoende värderings och konsultfirma som opererar internationellt, med fokus på materiella fasta tillgångar (eller Property, Plant and Equipment), som fastigheter, maskineri & utrustning, installationer, inventarier och allmän utrustning.

Värdering i Figurer

1
Totalt
Platser
0
Försäkrings
värde
0
Marknads
värde

TJÄNSTER

Upptäck våra tjänster. Vi tänker inte i låsta rutor. I de fall olika former av rådgivning är nödvändig i relation till materiella fasta tillgångar, så är vi glada över att få tänka igenom det tillsammans med dig.

Materiella fasta tillgångsvärderingar för redovisning, nedskrivningstestning, transaktioner, rättstvister, pensionsförpliktelser, eller skatteskäl. Som en oberoende firma ger vi också stöd vid förvärsanalyser och arbetar ofta tillsammans med finans, och rådgivare vid fusioner och förvärv.

En fördelning av köpeskillingen kommer att ske efter ett lyckat förvärv mellan två företag.

En professionell försäkringsvärdering av din egendom för att undvika under- eller över-försäkring.

Värdering av egendomssäkerheter för finansiering av en bank, lånegivare, och/eller annat finansieringsföretag.

En fastighetsbedömning av kommersiell eller industriell fastighet för egendomsskatt, redovisning (portföljvärdering), transaktioner, och finansiering

Teknisk Due Diligence, Operationell Due Diligence, Avstämning av materiella fasta tillgång, och fastigheter

Peter Selhorst

MRICS, RT, VRT

Direktör

Van Hoai Huynh

MSc, ASA, VRT

Direktör

Jordy Wentink

MSc, ASA, VRT

Direktör

VILKA ÄR VI

Möt vår ledningsgrupp av ackrediterade värderare med en teknisk bakgrund i, bland annat, maskinteknik, civilingenjörskap. Vår ledningsgrupp har en omfattande erfarenhet av värderingar vid renommerade internationella företag.

VILKA ÄR VI

Möt vår ledningsgrupp av ackrediterade värderare med en teknisk bakgrund i, bland annat, maskinteknik, civilingenjörskap. Vår ledningsgrupp har en omfattande erfarenhet av värderingar vid renommerade internationella företag.

Peter Selhorst

MRICS, RT, VRT

Direktör

Van Hoai Huynh

MSc, ASA, VRT

Direktör

Jordy Wentink

MSc, ASA, VRT

Direktör

BEGÄRAN AV INDEXDATA

Vill du indexera nuvarande värde? The Valuation Company har index tillgängliga för de flesta länder och tillgångsgrupper. Sänd in din begäran genom att fylla I formuläret så kommer vi att skicka indexet så snart som möjligt.

Projects

Automotive

+ Valuation of vehicle parts manufacturer in Germany and Eastern Europe
+ For accounting and insurance purpose
+ Machinery & Equipment of four factories

Aviation

+ Insurance appraisal of a major airline in the Middle East
+ Maintenance hangars, workshops and Office Center

Food & beverage

+ Purchase price allocation of a soybean processing factory in Egypt
+ Tangible Fixed Assets, Intangible Assets, and Goodwill

Energy

+ Valuation of a Combined Heat and Power (CHP) plant in the United Kingdom
+ Insurance appraisal and ARO estimate for accounting
+ >1000 MW capacity

Metals & Alloys

+ Purchase price allocation of aluminum foundry in the Netherlands, Germany and Austria
+ Parts for the automotive industry
+ Foundry and CNC-machining

Chemical

+ Insurance appraisal of resin manufacturer for industrial applications in Germany, the USA, and Austria
+ Large difference between the reported and appraised values

Data center

+ Valuation for acquisition and insurance purposes in Amsterdam Schiphol airport area
+ Installations consist of LD and HD racks with N+1 and 2N power supply

Food & beverage

+ Valuation of a potato products producer
+ Financing and insurance purposes

Manufacturing

+ Purchase price allocation of only tangible fixed assets of nine locations in; The Netherlands, Denmark, and Portugal
+ Manufacturing of packaging material for various applications

News

Stay informed of the latest developments. Read it all here.

Varaktighet

  • I vårt logogram representerar hållbarhet. Hållbarhet I relationen med dig som klient och med oss som företag, med ett starkt fokus på ett hållbart samhälle och en hälsosam miljö.Som företag hoppas vi ge ett positivt bidrag genom att:
Scroll to Top