Värdering
& Rådgivning

The Valuation Company (TVC) är en oberoende värderings och konsultfirma som opererar internationellt, med fokus på materiella fasta tillgångar (eller Property, Plant and Equipment), som fastigheter, maskineri & utrustning, installationer, inventarier och allmän utrustning.

Värdering i Figurer

1
Totalt
Platser
0
Försäkrings
värde
0
Marknads
värde

TJÄNSTER

Upptäck våra tjänster. Vi tänker inte i låsta rutor. I de fall olika former av rådgivning är nödvändig i relation till materiella fasta tillgångar, så är vi glada över att få tänka igenom det tillsammans med dig.

Materiella fasta tillgångsvärderingar för redovisning, nedskrivningstestning, transaktioner, rättstvister, pensionsförpliktelser, eller skatteskäl. Som en oberoende firma ger vi också stöd vid förvärsanalyser och arbetar ofta tillsammans med finans, och rådgivare vid fusioner och förvärv.

En fördelning av köpeskillingen kommer att ske efter ett lyckat förvärv mellan två företag.

En professionell försäkringsvärdering av din egendom för att undvika under- eller över-försäkring.

Värdering av egendomssäkerheter för finansiering av en bank, lånegivare, och/eller annat finansieringsföretag.

En fastighetsbedömning av kommersiell eller industriell fastighet för egendomsskatt, redovisning (portföljvärdering), transaktioner, och finansiering

Teknisk Due Diligence, Operationell Due Diligence, Avstämning av materiella fasta tillgång, och fastigheter

Van Hoai Huynh

MSc, ASA, VRT

Direktör

2

Jordy Wentink

MSc, ASA, VRT

Direktör

VILKA ÄR VI

Möt vår ledningsgrupp av ackrediterade värderare med en teknisk bakgrund i, bland annat, maskinteknik, civilingenjörskap. Vår ledningsgrupp har en omfattande erfarenhet av värderingar vid renommerade internationella företag.

VILKA ÄR VI

Möt vår ledningsgrupp av ackrediterade värderare med en teknisk bakgrund i, bland annat, maskinteknik, civilingenjörskap. Vår ledningsgrupp har en omfattande erfarenhet av värderingar vid renommerade internationella företag.

Van Hoai Huynh

MSc, ASA, VRT

Direktör

Jordy Wentink

MSc, ASA, VRT

Direktör

BEGÄRAN AV INDEXDATA

Vill du indexera nuvarande värde? The Valuation Company har index tillgängliga för de flesta länder och tillgångsgrupper. Sänd in din begäran genom att fylla I formuläret så kommer vi att skicka indexet så snart som möjligt.

Projects

News

Stay informed of the latest developments. Read it all here.

Varaktighet

  • I vårt logogram representerar hållbarhet. Hållbarhet I relationen med dig som klient och med oss som företag, med ett starkt fokus på ett hållbart samhälle och en hälsosam miljö.Som företag hoppas vi ge ett positivt bidrag genom att:
Rulla till toppen