Fastighetsvärdering

En av The Valuation Companys specialiteter är fastighetsvärderingar, som våra värderare har manga år av erfarenhet i. Våra fastighetsvärderingar fokuserar på kommersiella- och industriella fastigheter, mark och markförbättringar. Detta inkluderar fabriker, distributionscenter, workshops, kontor, detaljhandelfastigheter, och investeringsobjekt. Värdering av boende för belång ingår inte i våra tjänster.

 

Fastighetsvärderingar används I syfte så som försäkringar (byggnadsförsäkring), bokföring, finansiering, och andra egendomsskatter.

real estate appraisal

KUNSKAP

Med vår utförliga kunskap inom maskineri & utrustning, kan en distinkt separation göras mellan vad som är fastigheter och vad som är maskineri. Detta kan förhindra en överbetalning av skatt eftersom maskineri kan undantas från vissa skatter.

ANALYS AV SCENARION

För värdering av fastigheter, kan en scenarioanalys inkluderas baserat på olika antaganden som ger det högsta värdet för tillgången, baserat på ägande, beläggning, hyra, underhåll, expansion etc.

LEVERANSBARHET

Syftet, omfattning och antaganden av värderingen diskuteras med vår klient i förväg för att avgöra de önskade premisserna för värderingen. En värderingsrapport från The Valuation Company med riktlinjerna från RICS och inkluderar, bland annat, de applicerade premisserna för värdering, definitioner, värderingsmetodologi, marknadsanalys och värderingsslutsats.

Andra tjänster

Värdering Materiella Fasta Tillgångar

Fördelning
av köpeskillingen

Försäkrings
värdering

Värdering
för Finansiering

Rådgivande

Begär offert

Vill du göra en utvärdering? Begär en kostnadsfri offert via begäran eller kontakta oss direkt via telefon +31 10 226 4892
Rulla till toppen

Begär offert