Finansieringsvurderinger

Når det skaffes kapital fra en ekstern part med materielle anleggsmidler som sikkerhet, blir det ofte bedt om en finansieringsvurdering. I bransjen kalles dette også eiendelsbasert finansiering. I en finansieringsverdi foretrekkes ofte avviklingsverdi, markedsverdi ved fri bruk eller pantelån. Dette gir finansieringsparten innsikt i risikoen ved lånet. Verdivurderingsselskapet kan hjelpe deg i en slik situasjon.

Med akkrediteringene fra våre takserere, oppfyller The Valuation Company kravene fra store banker, direkte långivere og andre finansieringsparter.

The Valuation Company kan levere en egen verdivurderingsrapport for hvert verdiobjekt. Imidlertid kan en kombinasjon av gjeninnsettingsverdi, markedsverdi og avviklingsverdi foretrekkes i en verdivurdering for finansiering. Kombinasjonen av ulike verdipremisser bidrar til (i) beskyttelse av investeringen og sikkerheten, (ii) innsikt i den nåværende verdien, og (iii) den laveste verdien for sikkerheten ved en analyse av alternativt sted/bruk.

valuation for financing

Andre tjenester

Verdivurdering av varige driftsmidler

Forsikrings
vurderinger

Verdivurdering
av eiendom

Kjøpesums
plassering

Rådgivning

Be om tilbud

Vil du ha en verdivurdering? Be om et tilbud uten forpliktelse via forespørselsskjemaet, eller kontakt oss direkte på telefon +31 10 226 4892
Skroll til toppen

Be om tilbud