Fördelning av köpeskillingen

En fördelning av köpeskilling görs efter ett lyckat företagsförvärv mellan två företag. I enlighet med regleringar måste ackvirerade tillgångar och skyldigheter rapporteras in till ett rimligt värde för att göra en uppskattning av goodwill. Materiella fasta tillgångar är en del av denna värdering.

purchase price allocation

STANDARD

The Valuation Company är bekant med de vanliga bokföringsprinciperna under Richtlijn Jaarrekening (Dutch GAAP), International Financial Reporting Standards (IFRS) och US GAAP.

IDENTIFIERING OCH ALLOKERING

I en fördelning av köpeskilling, är det relevant att värdera materiella fasta tillgångar, detta kan leda till en starkare balansräkning. Gömda reserver i tidigare ackvirerad mark eller fullt avyttrade tillgångar görs synliga.

Detta resulterar I en lägre goodwill summa och därmed eventuell nedskrivningsrisk I framtiden. Utöver värderingen av rimligt värde, ger Värderingsföretaget även dokumentation som kommer att assistera vid efter-avtals integrationen och stödja i granskningsprocessen.

SAMARBETE

En del av fördelning av köpeskillingen utgörs av immateriella tillgång så som märkesnamn, teknologi, kontrakt etc. Tillsammans med en rådgivande partnerfirma, kan Värderingsföretaget ge en komplett fördelning av köpeskillingen till sina klienter. Vi kan även erbjuda oberoende fördelningar av köpeskillingen som en del av fördelningen av köpeskillingen för andra rådgivningsfirmor.

Andra tjänster

Värdering Materiella Fasta Tillgångar

Försäkrings
värdering

Värdering
för Finansiering

Fastighets
värdering

Rådgivande

Begär offert

Vill du göra en utvärdering? Begär en kostnadsfri offert via begäran eller kontakta oss direkt via telefon +31 10 226 4892
Rulla till toppen

Begär offert