FÖRSÄKRINGSVÄRDERING

The Valuation Company ger försäkringsvärden åt din försäkring mot egendomsskador. Utan en profesionell byggnads och/eller maskinerivärdering inträffar det ofta att företag är under- eller över- försäkrade. I frånvaro av en försäkringsvärdering, kan företagets försäkring, om den är under-försäkrad, i händelse av en skada, ersätta det faktiska Kontantvärdet istället för ersättningsvärdet för maskineriet. För fastigheter är det sannolikt med under-försäkring och att du bara får kompensation för en del av skadan. Ifall den är över-försäkrad, kan försäkringsbolaget komma att betala ut återbyggnadsvärdet och/eller ett nyvärdet för att fullt reparera skadan. Men försäkringsföretaget kommer att använda detta som ett maximum och inte den maximala summan för vilken försäkringen har tagits. Därför, Ihändelse

av över-försäkring, har en för hög premium betalats.

insurance appraisal

Expert

The Valuation Company är experter på försäkringsvärderingar. Vår personal är ackrediterade i försäkringsvärderingar av Verenigd Register van Taxateurs (United Register for Appraisers -VRT) – Insurance in The Netherlands och våra värderingar är i linje med gällande regleringar.

Fastighetsvärdering

För försäkringsvärderingar, applicerar vi Återställningsvärdet för fastigheter och Kostnader för för Omgörning för maskineri &utristning eller inventarier. Vi kan också fastställa ett faktiskt Kontantvärde för tillgångarna för vilka försäkringsbetalning krävs.

Andra tjänster

Värdering
för Finansiering

Värdering Materiella Fasta Tillgångar

Försäkrings
värdering

Fördelning
av köpeskillingen

Rådgivande

Begär offert

Vill du göra en utvärdering? Begär en kostnadsfri offert via begäran eller kontakta oss direkt via telefon +31 10 226 4892
Rulla till toppen

Begär offert