Forsikringsvurderinger

The Valuation Company tilbyr forsikringsvurderinger for eiendomsskadeforsikring. Uten profesjonell vurdering av maskiner og/eller maskiner hender det ofte at selskaper blir underforsikrede eller overforsikrede. I mangel av en forsikringsvurdering kan forsikringsselskapet ditt, i tilfelle skade, tilbakebetale den faktiske kontantverdien i stedet for erstatningsverdien for maskiner når eiendeler er underforsikrede. For fast eiendom er det en mulighet for underforsikring, hvor du kun mottar erstatning for deler av skaden. Ved overforsikring vil forsikringsselskapet utbetale gjenoppbyggingsverdien og/eller den nye verdien for å reparere skaden. Forsikringsselskapet vil imidlertid bruke dette som et maksimum og ikke det maksimale beløpet som forsikringen er tegnet for. Ved overforsikring betales det altså for mye for forsikringsavtalen.

insurance appraisal

Ekspert

The Valuation Company er ekspert på forsikringsvurderinger. Våre medarbeidere er akkrediterte forsikringsvurderere ved Verenigd Register van Taxateurs (United Register for Appraisers -VRT) – for forsikring i Nederland, og våre vurderinger gjøres i samsvar med gjeldende regelverk.

Eiendom

For en forsikringsvurdering, bruker vi gjenopprettingsverdien for eiendom og reproduksjonskostnader for nye maskiner og utstyr eller inventar. Vi kan også bestemme en faktisk kontantverdi for eiendeler som er foreldede, men som det er krav om forsikringsbetaling for.

Andre tjenester

Finansierings
vurderinger

Verdivurdering av varige driftsmidler

Verdivurdering
av eiendom

Kjøpesums
plassering

Rådgivning

Be om tilbud

Vil du ha en verdivurdering? Be om et tilbud uten forpliktelse via forespørselsskjemaet, eller kontakt oss direkte på telefon
+31 10 226 4892
Scroll to Top

Be om tilbud