Materiële Vaste Activa waardering

Een materiële vaste activa waardering kan verschillende doeleinden hebben. Zo kan dit worden toegepast voor accounting in een koopprijsallocatie (‘Purchase Price Allocation’), een toetsing voor bijzondere waardevermindering (‘Impairment Test’) en de balans.

Andere doeleinden voor een materiële vaste activa waardering zijn o.a.:

Marktwaarde

In een materiële vaste activa waardering is marktwaarde vaak de toegepaste waarderingsgrondslag. Dit is grotendeels synoniem voor ‘fair value’, ‘fair market value’, reële waarde en actuele waarde. Allen onder de aanname voortgezet gebruik. Tevens kunnen er andere waarderingsgrondslagen en aannames worden toegepast. The Valuation Company maakt in een materiele vaste activa waardering een scenario analyse op welke wijze het verloop en invloeden van (strategische) beslissingen reflecteren in de waarde. Invloeden kunnen bijvoorbeeld capaciteit zijn, verhuur aan derden, white label productie, exit strategie, etc. Onze deskundigen vertellen u graag meer hierover.

Termen

Voor materiële vaste activa bestaan veel verschillende termen zoals: vastgoed, opstal, onroerend goed, gebouwen, land, gebouw gebonden installaties, inventaris, machinerieën, transport materieel, Tangible Fixed Assets en/of Property Plant & Equipment. The Valuation Company is ongeacht de term, industrie, toepassing of conditie deskundig om een waarde voor in te schatten.

Standaarden

Voor alle materiële vaste activa waarderingen worden de International Valuation Standards (“IVS”) gevolgd. Voor accounting worden de voorschriften van de International Financial Reporting Standards (“IFRS”), Richtlijn Jaarrekening (“RJ”) of andere geldende accounting principes aangehouden.

Adviseurs

Wat betreft deze services werkt The Valuation Company regelmatig samen met financieel-, juridisch, fiscaal- en overname adviseurs ten behoeve van een koopprijsallocatie, transactie, strategisch- en/of fiscaal advies.

Andere Diensten

Financierings
taxatie

Verzekerings
taxatie

Vastgoed
taxatie

Koopprijs
allocatie

Advisering

Offerte aanvragen

Wilt u een taxatie laten uitvoeren? Vraag een vrijblijvende offerte aan via het aanvraagformulier of neem direct telefonische contact op met ons +31 10 226 4892
Scroll naar boven

Offerte aanvragen