RÅDGIVNING

For eiendomstunge selskaper tilbyr The Valuation Company rådgivningstjenester som teknisk selskapsgjennomgang, operasjonell selskapsgjennomgang, avstemming av eiendeler og eiendomsrådgivning. En selskapsgjennomgang er ofte påkrevd ved en transaksjon, mens eiendelsavstemming gjerne ønskes for regnskapsføring og/eller integrering etter avtale. Vår eiendomsrådgivning er for det meste rettet mot selve anskaffelsesprosessen.

advisory services

Teknisk/operasjonell selskapsgjennomgang.

En teknisk selskapsgjennomgang er en undersøkelse av de fysiske og tekniske aspektene ved varige driftsmidler i et selskap. I denne selskapsgjennomgangen analyserer vi de historiske produksjonstallene som f.eks. OPEX og CAPEX-anslag, som sammenlignes med vanlig praksis i bransjen. Muligheten for en fremtidig forretningssak måles basert på dagens maskiner, oppnåelig kapasitet, effektivitet og estimerte kostnader for fremtidig oppgradering eller utskifting av eiendeler. 

Eiendomsavstemming

The Valuation Company anser en eiendelsavstemming som identifisering og (om-)organisering av et selskaps varige driftsmidler. Det er behov for en avstemming mellom eiendeler fordi eiendelslister for regnskap ofte er ufullstendige eller er ikke i samsvar med de tekniske tjenestene/vedlikeholdslistene. I regnskap kategoriseres ofte maskiner samlet i henhold til spesifikke prosjekter eller fakturaer fra utstyrsleverandører. Eller eiendeler tildeles forskjellige eiendelsnumre sammenlignet med tall som brukes av vedlikeholdsavdelingen. For The Valuation Company betyr en avstemming mellom eiendeler, men er ikke begrenset til, (i) opprydding av eiendelslisten hvor utvetydig nummerering brukes, (ii) å skille maskinrelaterte eiendeler fra bygninger, og (iii) å organisere produksjonsprosesser og kostnadssentre. Ved å gjøre dette bruker vi integrerte modeller uten å påvirke regnskapsmessig avskrivning av eiendeler. Fordelen er at den tekniske avdelingen kan kapitalisere kostnadene ved aktiviteter til de riktige eiendelene, og utskifting av utstyr kan behandles enkeltvis i vedlikeholds- og eiendelslisten. Som et resultat utføres fremtidige verdivurderinger mer effektivt.

Eiendomsrådgivning

Eiendomsrådgivningstjenestene som The Valuation Company tilbyr kombineres ofte med verdivurdernger og består av:

Noe som alltid er inkludert er en analyse av objektet og hvordan dette passer inn i det nåværende eiendomsmarkedet. Kontakt The Valuation Company for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Andre tjenester

Verdivurdering av varige driftsmidler

Forsikrings
vurderinger

Finansierings
vurderinger

Kjøpesums
plassering

Verdivurdering
av eiendom

Be om tilbud

Vil du ha en verdivurdering? Be om et tilbud uten forpliktelse via forespørselsskjemaet, eller kontakt oss direkte på telefon +31 10 226 4892
Skroll til toppen

Be om tilbud