RÅDGIVNING

För tillgångstunga företag, erbjuder The Valuation Company rådgivningstjänster så som Teknisk Due Diligence, Operationell Due Diligence, Avstämning av Tillgångar och Fastighetsrådgivning. Due diligence krävs ofta vid en transaktion, medan avstämning av tillgångar är önskvärda för bokföring och/eller efter- avtal integrering. Vår fastighetsrådgivning är främst inriktad mot förvävet I sig självt.

advisory services

Teknisk/Operationell Due Diligence.

Teknisk Due Diligence är en undersökning av fysiska och tekniska aspekter hos de fasta tillgångarna hos ett företag. I denna due diligence analyserar vi historiska produktionssiffror, d.v.s. OPEX och CAPEX projektioner som jämförs med vanlig praxis i industrin. Genomförbarheten av ett framtida företagsfall mäts baserat på nuvarande maskiner, uppnåbar kapacitet, effiktivitet, och uppskattad kostnad för framtida renovering eller ersättning av tillgångar.

Avstämning av Tillgångar

The Valuation Company ser en Tillgångsvärdering som en identifiering och (om)organisering av materiella fasta tillgångar i ett företag. En tillgångsvärdering behövs ofta eftersom bokföringslistor över tillgångar är inkompletta eller matchar inte den tekniska tjänsten/underhållslistan. I bokföring kapitaliseras ofta maskineri i aggregat enligt specifika projekt eller fakturer från leverantörer av utrustning. Eller så allokeras tillgångarna till olika tillgångsnummer som jämförs med nummer som används av underhållsavdelningen. För The Valuation Company innebär en tillgångsvärdering, men begränsas inte till, (i)

rengöring av tillgångslistan med entydig numrering applicerad, (ii) separation av maskinrelaterade tillgångar från byggnader, och (iii) organisering av produktionsprocesser och kostnadscenter. Genom att göra så, använder vi integrerade modeller utan att påverka bokföringsavskrivningar av tillgångar.

Fördelen är att den tekniska avdelningen kan kapitalisera kostnaderna av aktiviteter till de rätta tillgångarna, och ersättning av utrustning kan behandlas en-och-en i underhålls och tillgångslistan. Som ett resultat av det, kan framtida värderingar utföras mer effektivt.

Fastighetsrådgivning


Värderingsföretagets Fastighetsrådgivande tjänster kombineras ofta med värderingar och består av:

 

En analys av objektet inkluderas alltid och hur denna passer I den nuvarande Fastighetsmarknaden. Vänligen kontakta Värderingsföretaget för att få reda på mer om hur vi kan hjälpa dig.

Andra tjänster

Värdering av materiella anläggningstillgångar

Försäkring
värderingar

Finansiering
värdering

Inköpspris
fördelning

Fastigheter
värdering

Begär offert

Vill du göra en bedömning? Begär en återbetalningsbar offert via ansökningsformuläret eller kontakta oss direkt via telefon +31 10 226 4892
Rulla till toppen

Begär offert