Répartition du Prix d'Achat

Een koopprijs allocatie (‘Purchase Price Allocation’) is vaak vereist nadat twee bedrijven succesvol een M&A traject hebben afgerond. De koper dient de koopprijs te alloceren aan de aangekochte activa en passiva tegen marktwaarde. Alsmede om een inschatting te maken van de goodwill. Vaak is een materiële vaste activa waardering onderdeel van een koopprijs allocatie.

purchase price allocation

GRONDSLAG EN STANDAARDEN

De waardegrondslag in een koopprijs allocatie is de marktwaarde bij voortgezet gebruik, ook wel actuele waarde genoemd, of de veelgebruikte Engelse term ‘fair value’. The Valuation Company is in een kooppprijs allocatie bekend met onder andere de gebruikelijke accounting principes onder Richtlijn Jaarrekening (“RJ”), International Financial Reporting Standards (“IFRS”) en FASB Accounting Standards Codification 805 – Business Combinatie (“ASC 805”) onder US GAAP.

IDENTIFICATIE EN ALLOCATIE

In een koopprijs allocatie is het van belang om de materiële vaste activa te waarderen, omdat dit kan leiden tot een sterkere balans door het inzichtelijk maken van stille reserves. Deze zitten bijvoorbeeld in historisch aangeschaft land, of volledig afgeschreven activa welke nog steeds in gebruik zijn. Dit resulteert in een lagere goodwill en minder impairment risico. Naast de actuele waarde levert The Valuation Company ook documentatie aan voor de post-deal integratie en ondersteuning bij het audit proces.

SAMENWERKING

Ook immateriële activa zoals merknamen, technologie en contracten maken deel uit van een koopprijs allocatie. Om een volledige koopprijs allocatie aan te bieden aan onze klanten werkt The Valuation Company samen met financiële partner adviseurs.

Autres services

Évaluation des immobilisations corporelles

Évaluation
d'Assurance

Évaluation en
vue d'un Financement

Évaluation de
Biens Immobiliers

Consultation

Citation requise

Souhaitez-vous faire réaliser une évaluation? Demandez un devis sans engagement via le formulaire de demande ou contactez-nous directement par téléphone +31 10 226 4892
Retour en haut

Citation requise