Värdering Materiella Fasta Tillgångar

En värdering av materiella fasta tillgångar kan tjäna flera syften, vanligen bokföring så som fördelning av köpeskillning, nedskrivningstest, och omvärdering av balansräkningen.

Andra syften för värderingar av materiella fasta tillgångar inkluderar:

Tangible fixed asset valuation

Marknadspris

För olika syften av värdering av materiella fasta tillgångar, är marknadsvärdet ofta den angedda premissen för värdering. Marknadsvärdet är ofta synonymt med fair value, fair market value, och current value. Allt under antagande om premissen av fortsatt användande. Såklart, andra premisser och antagande kan också appliceras. I en värdering av en materiella fast tillgång, inkluderar Värderingsföretaget en analys av olika scenarion i vilken strategiskt beslutsfattande påverkar värdet. Inflytandet kan vara, kapacitet, uthyrning till tredje parter, vitförpackad produkt, exit strategi. Våra värderare berättar gärna mer om detta.

Villkor

Det finns många olika termer för materiella fasta tillgångar så som: Egendom, Anläggning & Utrustning, realegendom, personlig egendom, fastighet, byggnad, land, maskineri & utrustning och inventarier. Oavsett term, industri, applikation eller tillstånd, är Värderingsföretaget högt kvalificerat att uppskatta värdet för de önskade syftet.

Standarder

Vår värdering av materiella fasta tillgångar är i linje med International Valuation Standards (IVS). För bokföringssyften, kraven hos International Financial Reporting Standards (IFRS), eller andra applicerbara Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) som följs.

Rådgivare

För de önskade tjänsterna och syftena, sammarbetar Värderingsföretaget med rådgivare inom finans, juridik, skatt samt fusions och förvärvsstöd d.v.s. fördelning av köpeskilling, transaktion, strategi, och/eller skatterådgivning.

Andra tjänster

Fördelning
av köpeskillingen

Försäkrings
värderinG

Värdering
för Finansiering

Fastighets
värdering

Rådgivande

Begär offert

Vill du göra en utvärdering? Begär en kostnadsfri offert via begäran eller kontakta oss direkt via telefon +31 10 226 4892
Rulla till toppen

Begär offert