VERDIVURDERING AV EIENDOM

En av spesialitetene til The Valuation Company er eiendomsvurdering, et område hvor våre takserere har mange års erfaring. Våre eiendomsvurderinger er fokusert på kommersiell- og industrieiendom, landareal og utbedring av landareal. Dette inkluderer fabrikker, distribusjonssentre, verksteder, kontorer, detaljhandel og investeringsobjekter. Vurderinger av boligeiendommer for pantelån er unntatt fra våre tjenester.

Eiendomsvurderingene brukes til formål som forsikring (bygningsforsikring), regnskap, finansiering og eiendomsskatt.

real estate appraisal

KUNNSKAPER

Med våre omfattende kunnskaper innen maskiner og utstyr kan det skilles mellom hva som er eiendom og hva som er maskiner. Dette kan forhindre overbetaling av skatt siden maskiner kan være unntatt visse skatteformer.

SCENARIEANALYSE

For eiendomsvurderinger kan en scenarieanalyse inkluderes basert på ulike forutsetninger som gir den høyeste verdien for eiendommen, basert på bruk, beboelse, leie, vedlikehold, utbygging osv.

LEVERING

Formålet, omfanget og forutsetningene for verdivurderingen blir diskutert med vår klient på forhånd for å bestemme hvilke verdiforutsetninger som foretrekkes brukt. En vurderingsrapport fra The Valuation Company overholder retningslinjene til RICS og inkluderer blant annet forutsetnngen for anvendt verdi, definisjoner, verdivurderingsmetoder, markedsanalyse og verdikonklusjon.

Andre tjenester

Verdivurdering av varige driftsmidler

Forsikrings
vurderinger

Finansierings
vurderinger

Kjøpesums
plassering

Rådgivning

Be om tilbud

Vil du ha en verdivurdering? Be om et tilbud uten forpliktelse via forespørselsskjemaet, eller kontakt oss direkte på telefon +31 10 226 4892
Scroll to Top

Be om tilbud