OM THE VALUATION COMPANY

The Valuation Company är en värderings och konsultfirma med ett fokus på materiella fasta tillgångar (or Property, Plant and Equipment). Pragmatiskhet, oberoende och flexibilitet är några av de egenskaper som skiljer oss från andra värderingsföretag. Våra värderare kännetecknas av sin tekniska bakgrund och finansiella kunskap, i vilken personlig uppmärksamhet till kunden kommer först.

The Valuation Company grundades år 2017 för att ge industrier, investerare och fastighetsbolag skräddarsydda utvärderingar, värderingar och råd.

Våra värderare har giltiga internationella och lokala ackrediteringa, bland annat från, Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) och American Society of Appraisers (ASA). De är också ackrediterade I Nederländerna som försäkringsvärderare av Verenigd Register van Taxateurs (United Register of Appraisers-VRT). Våra värderingar ligger i linje med standarderna hos International Valuation Standards (IVS) och European Valuation Standards (EVS).

Unik Metod

Vår arbetsmetod är unik på det sättet att vi tänker tillsammans med våra klienter och att vi regelbundet letar efter alternativ för att kombinera tjänsterna, så som värderingar för redovisnings och försäkringsändamål. I en värdering analyserar vi noggrant tillgångarna i detalj. Med vår tekniska erfarenhet, finansiella kunskap och förståelse för affärer, förväntade investeringar, avyttringar och tekniska alternativ för användning av tillgångar, så levererar vi en komplett analys i våra värderingar.

Som oberoende expert, sammarbetar vi regelbunden med andra rådgivare för att ge ett komplett paket av tjänster, så som transaktionsrådgivning och stöd, fördelning av köpeskilling och/eller skatteråd.

Internationellt Nätverk

The Valuation Company erbjuder sina tjänster globalt. Utöver den internationella erfarenheten hos våra värderare, på nästan varje kontinent, så har The Valuation Company även ett världsomspännande nätverk av värderare och konsulter som vi arbetar nära. Vi garanterar kvaliteten av vårt arbete och och nätverk via ackrediteringar och koordineringar av värderingsmetoder.

För maskiner & utrustning finns det en internationell marknad eftersom maskiner kan transporteras, köpas internationellt och -med få undandtag- användas över hela världen.

Detsamma gäller inte fastigheter. Fastigheter är beroende av lokala omständigheter så som marknadskrafter, byggnadspriser, och lokalisering. Det kan finnas stora skillnader inom ett lands gränser, och även inom stadsgränser. Därför, utför vi regelbundet arbeten med (inter)nationella parter för fastighetsvärderingar och/eller erhåller information från lokala profesionella.

Till exempel erbjuder vi värderingar i Europa och Nordamerika, men också Afrika, Asien, Mellanöstern och Sydamerika, platser där språkbarriärer och lokala seder är ännu viktigare att ta hänsyn till.

 

The Valuation Company ger ut värderingsrapporter under sitt eget ansvar och märkesnamn, och fortsätter därmed att vara en central kontaktpunkt för globala värderingsuppdrag.

constructieprijzen, ligging, etc. Zo kunnen binnen landsgrenzen en zelfs stadsgrenzen grote verschillen bestaan. Voor vastgoed werken we regelmatig samen met (inter)nationale partijen en/of winnen persoonlijk informatie in bij lokale deskundigen.

Zo bieden wij taxaties aan in Europa en Noord-Amerika, maar ook Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika waar taalbarrières en lokale gebruiken nóg belangrijker zijn om te begrijpen.

The Valuation Company brengt de rapporten onder eigen verantwoording en naam uit en blijft op deze wijze ook voor wereldwijde taxaties één aanspreekpunt voor uw opdracht.

Ackrediteringar

Begär offert

Vill du göra en utvärdering? Begär en kostnadsfri offert via begäran eller kontakta oss direkt via telefon +3110 226 4892
Rulla till toppen

Begär offert