Våre vurderinger innen eiendomsrådgivning fokuserer på kommersiell eiendom, skatt på eiendomsoverføring, skatt på eiendom:

Kommersiell eiendomsvurdering

Eiendomsmarkedet er hele tiden i bevegelse. Utover det er eiendom en viktig kapitalintensiv ressurs for selskaper, økonomisk og teknologisk utvikling følger hverandre mer og mer i hurtig hastighet. Spørsmål som CO2-utslipp og energinøytrale konstruksjoner kan ha påvikning på verdiutvikling av eiendom.

Flere og flere krav blir pålagt strategisk og kommersiell eiendom i fremtiden. Spørsmål om hvor fremtidssikker en eiendoms portefølje er, bør bli uttrykt i enhver vurdering. Ikke bare er verdiutviklingen av utleieinntekter viktig, men også strengere energikrav spiller en rolle i tillegg. Andre viktige pådrivere er planlegging og demografisk utvikling. Det er derfor vårt takstpersonell er på hjemmebane i disse områdene og dermed danner et verdifullt tillegg til porteføljevurderingene.

Skatt på eiendomsoverføring

Flere interesser kan ha innflytelse i skatt på eiendomsoverføring. For eksempel kan salget av en forretning eller overførsel av eiendom innenfor selskapsgruppen være av største betydning for å avgjøre korrekt verdi. I tilfelle salg av en bygning der både kommersiell virksomhet befinner seg og boligeiendom samtidig, har distribusjon av korrekt verdi en avgjørende betydning på beløpet som skal betales som skatt ved overføring av eiendom. Kort fortalt er en grundig etterorskning av de underliggende aspekter for en overføring en viktig del av en vurderingsprosess.

Eiendomsskatt

Verdien av eiendom er i mange tilfeller grunnlaget for betalingen av eiendomsskatt. Denne lokale beskatningen – i Nederland – er del av operasjonskostnaden til eiendom. Det er også normativt for graden av skattemessig avskrivning på eiendommen. For eksempel kan eiendom til egen bruk i Nederland bli avskrevet med opp til 50 % av verdien for eiendomsskatt. Det er derfor viktig av flere grunner at denne verdien har blitt fastsatt korrekt. Vårt takstpersonell kan assistere deg med en vurdering av denne verdien eller kan støtte deg med prosedyrer for innsigelser og klager.

The Valuation Company kan stå til tjeneste for deg i alle områder av eiendomsvurdering og rådgivning.