Våre finansielle rapporteringstjenester inkluderer vurdeingsråd som bidrar til finansielle rapporteringsaktiviteter som innkjøpsprisanskaffelse (Purchase Price Allocation), pensjonsforpliktelsesverdi (Asset Retirement Obligation “ARO”), (verdi)nedskriving ((Asset) Impairment), frisk start regnskap (Fresh Start Accounting) og verdiavstemming (Asset Reconciliation).

Innkjøpsprisanskaffelse

Finn våre tjenester om Innkjøpsprisanskaffelse her.

Pensjonsforpliktelsesverdi

Under både IFRS (IAS 37) og US GAAP (ASC 410-20-25-5) kan en provisjon for pensjonsforpliktelsesverdi gjenkjennes for varige verdier.

The Valuation Company kan hjelpe deg til å estimere avviklingskostnaden som vil følge av eventuell avhending av verdien og for området til å gå tilbake til sin originale tilstand.

Vi kan tilby følgende støtte:

 • Estimering av nåværende kostnad for avhending og rydding

 • Estimere tidspunktet for avgang

 • Gjenkjenne økning periode-for-periode, og

 • Beregne oppadgående eller nedadgående forpliktelser etter hver ARO-periode.

Nedskrivningstesting

Ifølge IAS 36, er nedskrivning av ressursere en søken etter å sørge for at ressursene ikke verdsettes til mer enn deres gjenvinnbare beløp, altså økonomisk verdi mindre enn bokverdi. For å oppfylle dette målet er selskaper påkrevd å gjennomføre nedskrivningstesting der hvor det finnes en indikasjon på nedskrivning av en ressurs. Testen kan bli utført for en ‘kontantgenererende enhet’ der en ressurs ikke skaper nytegning av kontanter.

Nedskrivningstesting gjelder blant annet for land, bygninger, maskiner og utstyr, investeringseiendom ført til kostpris, immaterielle ressurser, velvilje, investeringer i datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet balanseført til kostpris og ressurser ført til revurderte beløp i henhold til IAS 16 og IAS 38

Selskaper er påkrevd å vurdere ressursene ved hver rapporteringsdato. Indikasjoner om nedskrivning kan både komme fra interne og eksterne kilder.

Eksterne kilder kan være:

 • redusert markedsverdi
 • negative endringer i teknologi, markeder, økonomi eller lover
 • økning av markedets renterater
 • nettoressurser i selskapet som er høyere enn markedsverdien

Interne kilder kan være:

 • foreldelse eller fysisk skade
 • ressurser mangler, er del av restrukturering eller blir holdt for bortskaffelse
 • den økonomiske ytelsen har ikke svart til forventningene
 • for investeringer i datterselskaper eller tilknyttede selskaper der det bærende beløpet er høyere enn det bærende beløpet til investorens resurs, eller en del overstiger den totale samlede inntekten til investeringen.

Videre, når en ressurs blir gjenstand for en nedskrivning, kan det skje at ressursens nytteliv, avskrivningsmetode eller restverdi kanskje må vurderes og justeres.

I tilfelle utfallet av nedskrivningstesten resulterer i at det gjenvinnbare beløpet er mindre enn det bærende beløpet, blir det regnet som nedskrivningstap og kan bli gjenkjent som en utgift umiddelbart som profitt og tap.

Frisk start regnskap

Å komme ut av en Chapter 11 konkurs kan vise seg som en av de mest komplekse regnskapsutfordringer et selskap kan møte. En av de påkrevde trinnene i prosessen er å anskaffe en vurdering av alle ressursene og forpliktelsene fra og med den friske startens rapporteringsdag. Vi har den brede ekspertisen og spesialiteten til enhver industri for å støtte deg. Vår vurderingsanalyse kan forme grunnlaget for å starte opp igjen din PP&E og forpliktelser til deres rimelige verdi.

Ressursavstemming

Det beregnede sluttbeløpet er avstemmet med kostnaden og akkumulerte avskrivninger på hovedboken for hver ressursklasse. Totalen er også avstemmet mot totale ressursmidler, netto eller akkumulerte avskrivninger, per ressursklasse, som rapportert i ressursmiddelregisteret.

Vår tjeneste for ressursavstemming kan hjelpe deg med å omstrukturere dine eiendeler som er til stede på anleggene, fornye ditt ressursregister, og hjelpe deg med å raskt avstemme balansen med ressursmiddelregisteret.