Forsikringsvurdering ved eiendomsskade

En forsikring er ikke komplett uten en presis forsikringsvurdering av skade på eiendommen.

“Er du trygg på at din forsikringsvurdering ved skade på eiendom nøyaktig reflekterer all din forsikringsbare eiendom?”

“Vet du hvordan din eiendoms rapporterte forsikringsbare verdier blir fastsatt?”

“Har du holdt oppsyn med endring av eiendommer innenfor dine anlegg?”

Hvis noen av disse spørsmålene fikk deg til å stanse opp, er det på tide å vurdere å nå ut til oss.

Tilfeller av ulykker eller branner ved ditt anlegg er noe ingen gjerne vil tenke på. Det kan begrense eller til og med stanse din forretningsaktivitet. Sannheten er at det kan skje, og når det skjer vil du helst befinne deg i forkant av forsikringsprosessen som følger.

For lav forsikring eller undervurdering av gjenoppreisningsverdien til din eiendom kan medføre utilstrekkelig utbetaling av forsikringsselskapet til å dekke reparering av eiendomsskaden. Dette kan resultere i negative effekter for din forretning, eller til og med føre til konkurs.

Hvorfor vurderingsrapport?

The Valuation Company tilbyr vurderingsrådgivning for at verdien av din eiendomsskade skal reflektere korrekt dine installerte anlegg, eiendom og utstyr. En uavhengig vurderingsrpport er viktig når du skal etablere dine forsikringsvilkår. Våre vurderinger for forsikringsformål blir utført i henhold til Artikkel 7: 960 i den nederlandske sivile loven. Vurderingsrapporten kan bli registrert i forsikringsvilkårene og legger til rette for et nøyaktig og ukomplisert oppgjør i tilfelle skade.

For å kunne stadfeste våre eiendomsskadeverdier, bruker vi to standarder for verdi. Begge standardene følger American Society of Appraisers (“ASA”) og Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (“USPAP”):

  • Kostnad for å reprodusere ny (“CRN”)

  • Funksjonell kostnad fra erstatning (“FCOR)”

Vår verdirapport fungerer som veiledning for assurandøren i å fastsette premier for utbetaling, og sikrer at du kan begynne gjennoppbygging så raskt som mulig uten endeløse diskusjoner i etterkant.

Vi tilbyr vurderinger for anlegg, eiendom og utstyr, som er:

  • Reell eiendom, f.eks bygninger, konstruksjoner, stedsforbedringer

  • Personlig eiendom, f.eks maskiner & utstyr, kjøretøy, luftfartøy, møbler & inventar, IT-utstyr, flyttematerialer, og generelt utstyr, samt

  • Aksjer & inventar

The Valuation Company kan tilby skreddersydde tilnærminger som kan oppfylle dine rapporteringsstandarder i tråd med forretningsenheten(e) og fasilitere ditt selskap.

Tjenester ved forretningsavbrudd

I tillegg til eiendomsskade-forsikring kan et selskap også forsikre seg mot forretningsavbrudd. Forretningsavbrudds-forsikring dekker tap av inntekt et selskap kan komme til å lide som følge av en katastrofe eller ulykke.

Der eiendomsskaden relaterer seg til den materielle delen av en ulykke, fokuserer forretmingsavbruddet på gjenoppbyggingsperioder, tapt profitt og tap av klienter. Anslaget gjort derav krever gode evner i økonomisk, strategisk og teknisk analyse.

The Valuation Company kan assistere deg i analysering av (i) konserninterne nødvendigheter, (ii) leverandørkontrakter, (iii) klientkontrakter (iv) alternative scenarier og (v) eiendommers gjenoppbygningsperioder. Denne analysen kan uttrykkes videre i vurderinger av forsikringsbare summer.