Ressursbasert finansiering er en løsning for å anskaffe ny kapitall

Banker kan tilby en ressursbasert finansiering – eller ressursbaserte lån – som en løsning for beløpet som er nødvendig for en investering. I en ressursbasert finansiering er finansieringen sikret av ressursene til et selskap. Hvordan vet du imidlertid hvor mye finansiering ressursen kan sikre? For å kunne motta eller tilby riktig beløp for finansiering, må ressursen vurderes til panteverdi, f.eks minimumsverdien som kan bli anskaffet på en stykke-måltid avhending.

Avhengig av rollen og kriteriene satt av finanstilbyderen, kan ressurser bli vurdert etter kostnad for reproduksjon av ny, rettferdig verdi, og likvidasjonsverdi. Likvidasjonsverdien kan være definert som ordentlig eller tvungen likvidasjonsverdi.

Vår vuderingsrapport kan fungere som uavhengig vurderingsstøtte for å kunne motta/tilby nødvendig finansiering.

Våre vurderinger er i tråd med Egenkapitalkravsreguleringer (“CRR 2013”) og involverer alltid en RICS og/eller ASA-akkreditert takstperson.