Våre Skattetjenester fokuserer på verdseteting for skatterapportering av skatt på eiendomoverføring, eiendomsskatt og overføringskostnader.

Skatterapportering

Skatt på eiendomsoverføring

Forskjellige interesser kan ha betydning for skatt på eiendomsoverføring. For eksempel kan salget av en forretning eller overføring av eiendom innen selskapsgruppen ha avgjørende betydning for korrekt verdifastsettelse. I tilfelle salg av en bygning der både kommeriell eiendom og boliger er plassert, har korrekt distribusjon av verdier stor betydning for beløpet for skatt på eiendomsoverføring som skal betales. Kort fortalt, er en grundig etterforskning av de underliggende aspektene ved en transaksjon en viktig del av en vurderingsprosess.

For mer informasjon, se også vår Eiendomsrådgivning

Eiendomsskatt

Verdien på eiendom er i mange tilfeller grunnlaget for betalingen av eiendomsskatt. Denne lokale beskatningen – i Nederland – er del av operasjonskostnaden til eiendom. Den er også normgivende for gradem av skattemessige avskrivninger på eiendommen. For eksempel er eiendom til egen bruk i Nederland mulig å avskrive opp til 50 % av verduen på eiendomsskatt. Det er derfor viktig av forskjellige grunner at denne verdien har blitt fastsatt korrekt. Vårt takstpersonell kan bidra med en vurdering for deg av denne verdien, eller kan støtte deg med prosedyrer for innvendinger og klager.

The Valuation Company kan assistere deg med alle spørsmål relatert til skatt som måtte dukke opp i forkant og etterkant av overføringer eller årlig fastsettelse av skatt på overføring av eiendom.

Overføringskostnader

Hvis to urelaterte selskaper er gjenstand for en handel, vil overføringen skje ifølge markedsprisen ved “armlengde”, f.eks Rettferdig Verdi. Rettferdig Verdi er vanligvis regnet som akseptabelt for skatteformål dessuten.

Når to selskaper imidlertid er relaterte, del av samme konsern, og handler (ressurser) internt, kan overføringskostnaden manipuleres for å minimere den totale skatteforpliktelsen. Dette kan være en overføring av en enkelt maskin eller en hel produksjonsenhet. Selv om konserninterne overføringer eller transaksjoner er eliminert når de finansielle resultatene av kontrollerte utenlandske korporasjoner og deres innenlandske foreldre er konsolidert, er slike enheter ikke konsolidert ved skatteformål. Overføringskostnader er ikke ulovlig eller nødvendigvis støtende i seg selv. Det som er ulovlig eller støtende, er feilprising av overføring, der prisen blir manipulert for å sikre høyest mulig fortjeneste til selskapet. Skattemyndigheter er stadig mer fokusert på prisen som blir brukt og vilkår for overføringskostnader som blir implementert av multinasjonale selskaper.

For å hindre sanksjoner fra myndigheter, er det viktig å implementere en god strategi for overføringskostnader og å ha tilstrekkelig dokumentasjon for overføringskostnader. Myndigheter og regnskapsførere krever ofte en uavhengig vurderingstjeneste for riktig støtte i saker angående overføringskostnader.

The Valuation Company kan tilby uavhengige og habile vuderingstjenester og skikkelig dokumentasjon av håndterbare ressurser som blir overført.