Trenger du transaksjons-støtte?

Hvorvidt du er oppkjøper eller blir kjøpt opp, tilbyr vi transaksjons-støtte i forskjellige trinn av prosessen. Suksess-raten er høyere når man går inn i prosessen med grundig nok forberedelse. Transaksjoner kan ha forskjellige formål og målsettinger. Uansett hvilke grunner du måtte ha i en transaksjon, er det viktig å være i stand til å fatte veloverveide beslutninger basert på informasjon gitt deg og forberedt av deg.

Vår ekspertise på eiendom, anlegg & utstyr kan gi deg den støtte du kan komme til å trenge i en transaksjon som involverer eiendoms-ressurser. Vår rådgivende vurdering tilbyr uavhengig, rettferdig og nøytral verdiestimeringer som lar deg holde deg et steg foran motparten. Våre Transaksjonstjenester kan hjelpe deg i ethvert trinn av prosessen med en transaksjon, bl.a:

  • Informasjonsmemorandum, gjennomgang av nøyaktig informasjon gitt av motparten, f.eks produserer maskinene den faktiske kapasiteten som er indikert, eller kan eiendommen huse den designede prosessen og utvidelsen som beskrevet?

  • Forhandlingsstøtte, styrking av din forhandlingsprosess ved å gå inn i forhandlingen med skikkelig kunnskap om verdier til den aktuelle ressursen.

  • Tvistmekling, unngå pågående diskusjoner med små sjanser til suksessfull enighet ved å ta i bruk The Valuation Company sin uavhengige mekling for eiendomsverdi.

  • Utgangsstrategi, å vite hvor mye dine ressurser er verdt når en utgang er på plass.

Med din uavhengighet, er våre Transaksjonstjenester ikke i interessekonflikt i løpet av deltagelse i enhver transaksjon.