The Valuation Company

The Valuation Company är en värderings- och rådgivningsfirma. Vårt team består av experter med bakgrund inom ingenjörsvetenskap och har årtionden av erfarenhet. Vår huvudfokus ligger på materiella tillgångar, såsom fastigheter och maskiner och utrustning. Vi har kvalifikationer och ackrediteringar för att utföra värderingar i enlighet med värderingsstandarder och värderingsprinciper. Våra värderingsmän är medlemmar i RICS, ASA, NRVT, VastgoedCert och VRT.

Vi förstår inte bara de tekniska egenskaperna hos de tillgångar som vi värderar, utan förstår och analyserar grundligt den underliggande affärsplanen, oavsett om det rör kommersiell eller industriell egendom.

Vi är en självständig värderingsfirma och har därför inga intressekonflikter med tredje parter.

Vårt starka engagemang inom olika branscher gör att vi kan upprätthålla en specialiserad kunskap och databas om olika marknader och branscher. Under de senaste årtionden har vi erfarenhet inom olja & gas, läkemedel, fordon, detaljhandel, tillverkning, sjöfart, mat & dryck och kemikalier. Våra medlemmar har inte bara erfarenhet i Europa, utan även Nord- och Sydamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika.

Vi erbjuder expertis inom alla klassificeringar av egendomsbedömningar, dvs. mark, byggnader & konstruktion, markanläggningar, maskiner & utrustning, möbler & inredning, IT-utrustning och rörliga material. Specialiserade maskiner såsom oljeriggar, flygplan och fartyg ligger också i vårt expertisområde.

Accreditations