Verdivurdering av varige driftsmidler

Verdivurdering av fysiske anleggsmidler kan tjene flere formål, som f.eks. regnskap ved en kjøpesumplassering, verdifalltesting og omvurdering av balansen.

Andre formål for en verdivurdering av fysiske anleggsmidler inkluderer:

Tangible fixed asset valuation

Markedsverdi

For de ulike formålene med verdivurdering av fysiske anleggsmidler er markedsverdien ofte forutsetningen for verdivurderingen. Markedsverdien er stort sett synonym med fair value, fair market value, og current value. Alt under forutsetning av pågående bruk. Andre premisser og antakelser kan selvsagt også benyttes. I en materiell verdivurdering inkluderer The Valuation Company en analyse av ulike scenarier, hvor strategisk beslutningstagning påvirker verdien. Faktorer som kan ha innvirking er: kapasitet, utleie til tredjepart, merkevarefri produksjon og utgangsstrategi. Våre takserere forteller deg gjerne mer om dette.

Vilkår

Det er mange ulike vilkår for fysiske anleggsmidler, som for eksempel: håndfaste eiendeler, reell eiendom, personlig eiendom, fast eiendom, bygging, landareal, maskiner og utstyr, og inventar. Uansett område, bransje, bruksområde eller tilstand, er The Valuation Company høyt kvalifisert til å estimere en verdi for det ønskede formålet.

Standarder

Våre verdivurderinger av materielle anleggsmidler gjøres i tråd med International Valuation Standards (IVS). For regnskapsformål følges kravene i International Financial Reporting Standards (IFRS), eller andre aktuelle Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).

Rådgivere

For de ønskede tjenestene og formålene samarbeider The Valuation Company jevnlig med rådgivere innen finans, juss, skatt og fusjons- og oppkjøpsstøtte, med f.eks. inkjøpsprisplassering og rådgivning innen transaksjoner, strategi og skatt.

Andre tjenester

Finansierings
vurderinger

Forsikrings
vurderinger

Verdivurdering
av eiendom

Kjøpesums
plassering

Rådgivning

Be om tilbud

Vil du ha en verdivurdering? Be om et tilbud uten forpliktelse via forespørselsskjemaet, eller kontakt oss direkte på telefon +31 10 226 4892
Skroll til toppen

Be om tilbud