VÄRDERING FÖR FINANSIERING

När kapital samlas in från en extern part med materiella fasta tillgångar som säkerhet, begärs ofta en finansieringsvärdering. I industrin kallas detta också ofta för Tillgångsbaserad Finansiering. I en fiansieringsvärdering, föredras ofta likvideringsvärde, marknadsvärdet utan användning eller lånevärdet med tillgången som säkerhet. Detta ger finasieringsparten insikt I riskerna med lånet. The Valuation Company kan assistera dig i en sådan övning.

 

Med våra värderare ackredditerare, möter The Valuation Company kraven som ställs upp av stora banker, direkta långivare och andra finansieringsparter.

 

The Valuation Company kan ge en separat värderingsrapport för varje värdepremiss. Men en kombination av återställningsvärde, marknadsvärde och likvideringsvärde kan vara att föredra vid en finansieringsvärdering. Kombinationen av olika värdepremisser bidrar till att (i) skydd av investeringen och säkerheten, (ii) insikt i nuvarande värde, och (iii) det lägsta värdet för säkerheten med en analys av alternativa användningsområden.

valuation for financing

Andra tjänster

Värdering Materiella Fasta Tillgångar

Fördelning
av köpeskillingen

Försäkrings
värdering

Fastighets
värdering

Rådgivande

Begär offert

Vill du göra en utvärdering? Begär en kostnadsfri offert via begäran eller kontakta oss direkt via telefon +31 10 226 4892
Rulla till toppen

Begär offert